Výprava za mečíkem bahenním

20. června 2019 v 11:21 | StanislavButh
Soboty mi nějak odpadají, tak pomalu přesunuji výpravy na neděli. Dobře jsem ale udělal. V sobotu byly v Polabí přívalové deště, proto jsem sice nezmokl, ale v neděli byla zase pole docela bahnitá a proskákat mezi loužemi k lesu, kde se nachází zajímavá louka, byl trochu problém. Ale zadařilo se. Louka se od minulých let, kdy jsem zde byl naposled, díky ochranářům k severu i k jihu rozšířila.


Nejvzácnější rostlina - lněnka bezlistenná - zde stále je, ale bohužel jsem našel pouze sterilní prýty. Je hodně nenápadná, snadno se tedy přehlédne, zvlášť, když nekvete.


Co ale nepřehlédnete, je silenka nící, hvozdík kropenatý, devaterník velkokvětý tmavý a třeba černohlávek velkokvětý.


Zvonek klubkatý jsem nenašel, zato se dost rozšířil kamýšek obecný.


Z orchidejí jsem zaznamenal odkvetlý vemeník dvoulistý a ještě kvetoucí pětiprstku žežulník.Složenými okolíky zdobil louku smldník olešníkový a na nich se ve větru pohupovali četní zlatohlávci tmaví.


K nepřehlédnutí je zázrak této louky, a to mečíky bahenní, které začínají kvést.16. 6. Kersko
 

Černýš rolní v maximu

13. června 2019 v 11:03 | StanislavButh
V Bílých Karpatech jsem fotil černýš hřebenitý, známý je černýš luční i lesní. V Českém krasu se hojně vyskytuje černýš hajní a blízko opuštěného lomu Chlum i v ČR ohrožený černýš rolní. Co se ale stalo letos? Černýš rolní na mnoha a mnoha místech. Vypravil jsem se na vrch Paní hora a cestou vyfotil černýš hajní. Zdálky pro prozrazují fialové listeny.


Přiznám se, že na Paní hoře jsem hledal rudohlávek jehlancovitý a letos nenašel. Černýš rolní je tady teď ve stovkách jedinců.


Má listeny purpurové.


Vzácně se vyskytují i jedinci bílí. V purpurové záplavě byli dva.9. 6. Paní hora (NPR Karlštejnsko)

Rudohlávek jehlancovitý

10. června 2019 v 13:02 | StanislavButh
I v Čechách se rudohlávek jehlancovitý dá nalézt. Chlubí se jím NPR Karlštejnsko. V neděli sice hezké počasí, ale na rudohlávek letos ještě trošku brzo. První lokalita s hlavně hadinci a třemdavou, rudohlávek jeden. V jiných letech přerudohlávkováno.
Druhá lokalita: Tam se to rozjíždí. Hlavní slovo má divizna knotovkovitá a dokvétající třemdava bílá.Samozřejmě trsíky rozchodníku ostrého.


Trsy tvoří také kručinka barvířská.


První rudohlávek!!!


No, "mraky" jich určitě nejsou, tak do deseti a většina se teprve chystá do útoku kvést.9. 6. CHKO Český kras
 


Louka pod Houžetínem

4. června 2019 v 14:50 | StanislavButh
Tato louka, ukrytá pod lesem, má opravdu své kouzlo, zajímavé výhledy a zajímavé obyvatele. Na snímku určitě poznáte Blešenský vrch a v dálce Házmburk.Toto místo je opravdu zajímavé. Tořič včelonosný. Když už Bílé Karpaty, když už Štětsko, tak proč ne zde? Poprvé se prý tady objevil před deseti lety. No, já ho nenašel. Tipoval bych tak půlku června. Kdoví? Louka si ponechala své tajemství.


Tak aspoň to, co mi utajeno nezůstalo. Ve vlhčích částech populace ledence přímořského.


Samozřejmě na vápenci krásná "hluchavka" medovník meduňkolistý.


Na okraji louky u lesa z čeledi cistovité devaterník velkokvětý tmavý.


Žlutě kvete i kručinka barvířská.


Zblízka jsou zajímavé květy krvavce menšího. Toto jsou samičí.


A tyto s tyčinkami jsou samčí.


Poslední kytka, o kterou jsem "zakopnul", byla voskovka menší. Poupata mají opravdu vzhled žlutých voskových pastelek.


1. 6. Leská, CHKO České středohoří

Louka pod Solanskou horou

28. května 2019 v 9:25 | StanislavButh
Nádherná louka a pečlivě udržovaná. Na cestě k ní se můžete kochat krajinou. Třeba zřícenina gotického hradu Házmburk je nepřehlédnutelná.


Tady už je Solanská hora.


Kolem je hodně polí a na jejich okraji třeba ostrožka stračka.


Kolem polí leckde tvoří rozsáhlé porosty vikev ptačí.


Pěkně kvete i zavlečená dřevina trnovník bílý, tedy trnovník akát. Domovinu má v Severní Americe, u nás našim rostlinám překáží a vytlačuje je.


Poblíž louky je na dalším vršku zřícenina hrádku Oltáříku.


Podél louky i na ní jsou bohaté populace ledence přímořského (bobovité).


Na louce jsou v této době bohaté populace lněnky lnolisté. Vrchol kvetení má ještě před sebou.


Není jetel jako jetel a toto je jetel horský.


Samotná louka je zelená plocha s ojedinělými keři a stromky.


Pěkná zeleň je tu a tam přerušovaná pěknými trsíky asi mateřídoušky časné.


Běžně ted kvete šalvěj luční nebo silenka nící.


Další výraznou barvu dodává vítod chocholatý.


Za klenot této lokality považuji orchidej pětiprstku hustokvětou. Ještě nekvete, ale trsy listů jsou již připraveny.


25. 5. Chrášťany (CHKO České středohoří)

Přes Kozí hůru do Dománovického lesa

23. května 2019 v 10:55 | StanislavButh
Čekal jsem víc, když jsem v Dobšicích nad Cidlinou vystupoval z vlaku, ale i tak byl výlet botanicky zajímavý, i když to byla spíše turistika a dost náročná. No nic.
Cestou kolem Kozí hůry k Dománovickému lesu mě překvapil na okraji pole krásný trs hlaváčku letního. Kdyby to byl hlaváček plamenný, bylo by to lepší.V Dománovickém lese můžete pátrat po střevíčníku pantoflíčku, vstavači nachovém a po dalších ozdobách této lokality. Nepátral jsem. Stačil mi medovník meduňkolistý, snad naše nejhezčí "hluchavka".Ve stínu a vlhku pod stromy se chlubí zatím pouze poupaty okrotice bílá a vyhání do květu bradáček vejčitý. Bradáček vejčitý je dost hojná orchidej, snadno se přehlédne a okrotici bílou jsem fotil i uprostřed Prahy na Pankráci.

Lokality Kozí hůry budou zajímavější určitě později, kdy pokvete hořeček nahořklý a hořec brvitý. Zatím se hlavně modrala v mohutných porostech kamejka modronachová.I obyčejnější zběhovec lesní zaujme, když je ho hodně pohromadě.


A pak jdete po silnici, všude samá tráva a najednou se v té zelení něco objeví. Krásný snědek Kochův.


18. 5. Nymbursko a Kolínsko

PR Drahy

20. května 2019 v 15:05 | StanislavButh
Pokud je čas, nezapomenu při návštěvě Bílých Karpat prošmejdit PR Drahy u Horního Němčí. Během vegetace tam lze nalézt vždy něco pěkného. Kromě jiného naši skupinu zaujal kozinec dánský.


Letos zde bylo výjimečně "překoulenkováno". Ve velkém množství zde kvetla koulenka prodloužená v modré barvě.


Najdou se zde jedinci i bílí, a to jsem tedy nikde jinde neviděl. Ani na Pálavě, ani u obce Drahobuz.


Vstavače zde reprezentoval v nehojném množství vstavač vojenský.


11. 5. PR Drahy (Horní Němčí)

Tořič pavoukonosný

16. května 2019 v 14:55 | StanislavButh
Letos jsem ho poprvé zastihnul v Bílých Karpatech. Dlouho se tvrdilo, že na našem území vyhynul, ale najednou se objevily zprávy, že zase u nás roste. Globální oteplování způsobilo, že se u nás opět objevil? Těžiště výskytu tořičů je totiž ve Středomoří. Nebo nějaký "zkrášlovatel" dotyčné pastviny ho na lokalitu vysadil? Kdo ví? Rozhodně mě ale jeho objev potěšil. Orchideje jsou maličké, tak klacíky kolem nich nejsou od věci.
11. 5. Bílé Karpaty

PP Za lesem

14. května 2019 v 14:15 | StanislavButh
Každý, kdo se trochu zajímá o Bílé Karpaty, tak ví, že lokalita Za lesem, zastrčená u cesty, skrývá mnohá tajemství. V březnu zde vykvétá množství šafránů bělokvětých. To nemohu potvrdit. Co potvrzuji, je reintrodukce, tedy opětné vysazení dříve vymizelého nádherného hořce bezlodyžného. Na výstavě Floria Kroměříž se letos prodával kvetoucí ve velkém množství, tak jsem si říkal, že prozkoumáme kromě jiného v Bílých Karpatech i PP Za lesem. A nelitovali jsme.

Byl tam jeden sám voják v poli.


No ale to není všechno. Hned vedle nádherný trsík. Dobře, máte ho na skalce, ale v přírodě, to je opravdu zážitek!11. 5. PP Za lesem

Výprava za vstavačem trojzubým

7. května 2019 v 14:23 | StanislavButh
Výprava na Moravu začala a skončila v Koryčanech. Penzion Domov nabízí dobré ubytování i stravování. Autobusem směr Kroměříž není daleko zastávka, odkud jdete do obce Chvalnov a odtud přes kopec se dostanete do obce Lísky. Zde je národní přírodní rezervace, hojně každoročně navštěvována. Les Strabišov nejsem nechal bez povšimnutí, ale nejdříve jsem prozkoumal loučku Oulehla II. Krásně kvete a je všude hojně zastoupen vítod větší. Jeho květenství leckdy předčí orchideje.


V úvozu byl schován parádní trs střevíčníku pantoflíčku.


Na loučce Oulehla I najdete nakvétající vstavač vojenský. Jeho květ je voják. Má přilbu, dvě ruce i dvě nohy.


A co vstavač trojzubý? Ano, byl. Tato skupinka bude za pár dní parádní.


Vstavač trojzubý se kříží s vstavačem vojenským. U vzniknuvších kříženců se můžete hádat, kolik genů dal trojzubý a kolik vojenský. No, tento má květenství trochu delší. Snad to je vstavač trojzubý.


Tento, snad také vstavač trojzubý, má květenství typičtější.


Úkol splněn!

4. 5. Kroměřížsko

Kam dál