Březen 2015

Český kras (Karlštejnsko)

30. března 2015 v 17:02 | StanislavButh
Počasí v sobotu 28. 3. bylo na výlet jako stvořené. Z Nádraží Smíchov do zastávky Srbsko není daleko. Jednoduše se dostanete do jarní přírody, kde v ekosystémech lužní les nebo stepi najdete spoustu botanických zajímavostí. Území je tvořeno vápencem a ten vyžaduje řada vzácných a chráněných rostlin. Pokud nestojíte moc o přítomnost lidí, vyhněte se aspoň zčásti Bubovickým vodopádům. Co je teď k vidění?


Takhle krásně žlutě teď kvete dřevina dřín jarní.


Ve stepi hojně kvete koniklec luční český z čeledi pryskyřníkovité. Tato čeleď teď docela v přírodě vládne.

Bíle kvete sasanka hajní

a žlutě sasanka pryskyřníkovitá.

Ze suchého listí vykukuje jaterník podléška.

Rostlinná barviva antokyany barví květy plicníku tmavého podle pH dočervena, fialova nebo domodra.

Prvosenka jarní ukazuje nesměle první květy.

Kočičky jív (samčí jehnědy s tyčinkami) hojně navštěvují včely.

Pomalu se objevují a otevírají poupata vzácného hlaváčku jarního.

Bažanka vytrvalá teprve začíná vytvářet zelené koberce.

U Bubovického potoka ještě najdete trsy bledule jarní a

sněženky podsněžníku.

V květnu tady ukáže orchidej vstavač nachový svá vysoká hustá květenství proměnlivě barevných květů.

Toto není masově zbarvená šiška, ale nakloněné květenství nezelené parazitické rostliny, která se jmenuje podbílek šupinatý.

Tyto rostliny nejsou dva druhy, ale jeden. Je to s různě barevnými květy dymnivka dutá.

Lýkovec jedovatý dokvétá a omamně voní.

30. 3. 2015

NPP Peklo 2

24. března 2015 v 12:06 | StanislavButh
Do NPP Peklo jsem se vydal podruhé v neděli 22. 3. kvůli masivnímu výskytu bledule jarní a přitom se dalo vidět i leccos dalšího zajímavého.

Cesta vede kolem pískovcových skal kaňonem, který vytvořil Robečský potok.

Na stěnách erozní činností vznikly četné skalní voštiny.

Na mnoha místech pískovec pokrývají mechy.

V mělké vodě se zde rozmnožují skokani.

Na břehu potoka jsou místy porosty mokrýše střídavolistého.

Bledule jarní zde opravdu tvoří desetitisícové porosty.

Krása bledulí vynikne hlavně zblízka.

Na trouchnivějícím kmeni jsem objevil houbu zřejmě ohnivec šarlatový.

Vrch Políčko

20. března 2015 v 12:14 | StanislavButh
Po zklamání na Pitkovické stráni jsem se včera vydal za křivatcem českým do Třebaně. Jel jsem později než loni, ale na jihozápadní straně vrchu Políčko na výchozech ordovických břidlic byly hezké nepočetné skupinky rostlinek v plném květu. Rostlinky se vyskytovaly hlavně na začátku vstupu na tuto lokalitu, kde bylo vlhčeji a méně slunce. Dále na suchých místech se již nevyskytovaly. Začínala kvést mochna písečná, hluchavka nachová nenadchla, mech děrkavka zde vytváří docela hezké bochánky.


19. 3. 2015 vrch Políčko

PP Pitkovická stráň

18. března 2015 v 15:28 | StanislavButh
Kolem PP Pitkovická stráň vede naučná stezka Povodím Botiče. Chráněné území je snadno dostupné autobusem od stanice metra Háje do stanice autobusu Křeslice.

Cesta vede kolem Botičského potoka a zatím jsem zde nic pozoruhodného neobjevil. Jarní kvítí potřebuje ještě čas.

Pitkovická stráň spadá skalnatým úbočím k potoku, na druhé straně vede cesta kolem lesa u dřevěného zábradlí.

Stráň je ekosystém step a každý rok musí být udržována kosením a vyrýpáváním náletových dřevin, jinak by ji pohltily keře a stromy.

Později zde vykvétá koniklec luční český a další vzácné rostliny, nyní zde uvidíté žluté kvítky nizoučké rostlinky, která se jmenuje křivatec český. Protože chodím na tuto lokalitu více let, připadá mi, že hustota populace se snižuje. Dnes jsem napočítal asi deset kvetoucích rostlinek a žlutý malý kobereček, který jsem zde před lety objevil, zmizel.


křivatec český 17. 3. 2015

A teď trochu historie. Tyto fotky jsou z Pitkovické stráně ze 7. 3. 2007.Že bych přišel letos pozdě?

18. 3. 2015

NPP Peklo

9. března 2015 v 16:57 | StanislavButh
Procházku Peklem můžete začít u zámku v obci Zahrádky.

Bohužel zámek před lety vyhořel. Zámeckou zahradu jsem neprošel, takže ani nevím, do jaké míry je hodnotná.


Robečský potok vyhloubil v pískovci kaňon a v tomto prostoru vznikl lužní les.


Cesta vede po povalových chodnících a lávkách ve velmi dobrém stavu.

Na pískovcích jsou často vidět útvary, jež geologové označují jako skalní voštiny.

Opravdu davy milovníků přírody sem prý míří koncem března, protože zde vykvétají tisíce bledulí jarních.

Teď je lidí i bledulí znatelně méně.

8. 3. 2015 NPP Peklo

Předjaří

4. března 2015 v 14:56 | StanislavButh
Koncem února a začátkem března loni byla dost zima, ale letos díky teplu nakvétá řada rostlin o dost dříve. Kam se za nimi vypravit? Velká koncentrace i těch cizokrajných, které brzy kvetou, je v parcích (Průhonice) nebo v botanických zahradách (Na Slupi, Praha 2). Posuďte sami:

sněženka podsněžník

bledule jarní

ladoňka vídeňská

porost talovínů

talovín zimní

prvosenka bezlodyžná

vřesovec pleťový

čemeřice nachová

šafrány (krokusy)

zimolez Purpusův

zimnokvět časný

A teď se kochejte vilíny. Ať je to vilín jarní, prostřední nebo měkký, bohatě kvetou žlutě až červeně. Tady jsou:


konec února (Průhonický park a BZ Přf UK, Na Slupi, Praha 2)