Červen 2016

Koda a Boubová

20. června 2016 v 13:41 | StanislavButh
Ve druhé dekádě června začíná kvést na vápenci lilie zlatohlavá. V Karpatech, na Šumavě jsem ji fotil na louce. V Českém krasu hledejte v lese. Kvete klidně u cesty, ale dá se i přehlédnout. Stovky lilií prý teď najdete kvést u České Kamenice.Velkým překvapením pro mě byl nález růže galské, která se v NPR Koda ztrácela v trávě na jedné pasece.


Hned u cesty objevíte v Českém krasu již odkvetlý nezelený hlístník hnízdák.


Okrotici červenou jsem nehledal. Jediná kvetla u cesty.


Kodská stěna je známá v květnu včelníkem rakouským. Teď nevíte, kam šlápnout, protože všude ve stepi kvete modře hadinec obecný. Některé květy přechází díky změně pH do fialové, dá se velmi vzácně najít i jedinec bílý.Locika salátová je hlávkový salát a kvete žlutě. Locika vytrvalá roste ve stepi a kvete modře.


Ve stepi najdete kopretinu chocholičnatou,


kručinku lékařskou,


jetel alpínský a mnoho dalších.


Hezky smetanově bíle kvete čistec přímý.


Na louce vyniká čičorka pestrá.


Na kraji lesa zvonek broskvolistý,


čistec lesní


a nízká kapradinka sleziník červený.


Kolem polí u cesty najdete teď kvést další zajímavé rostliny. Dnes málo je vidět poloparazitický černýš rolní.


Nepřehlédl jsem posed dvoudomý. Je popínavý a patří do čeledi tykvovité.


Mohutné trsy tvoří sléz lesní.


Není step jako step. Boubová hostí i velmi vzácné rostliny.


Kromě hadinců se mi podařilo fotit modřenec tenkokvětý. Ale hledal jsem v Česku supervzácnou orchidej rudohlávek jehlancovitý. Teprve teď se začínají objevovat jeho červené jehlánky.Devaterník velkokvětý tmavý přispívá krásnou žlutí do modré ve stepi.


Na zpáteční cestě po sedmi hodinách jsem ještě objevil vápnomilnou kapradinku sleziník routička.


Na skále si lebedily trsy netřesku výběžkatého.


U silnice tvořil bílou kytici další sukulent. Byl to rozchodník bílý.


18. 6. 2016, NPR Koda a NPR Karlštejnsko

Jestřebské slatiny

6. června 2016 v 13:45 | StanislavButh
Loni jsem v Jestřebských slatinách fotil kromě mnoha jiných rostlin prstnatec plamatý, prstnatec český i kohátku kališkatou. To bylo ale později v červnu. Letos jsem se vydal již 4. června. Kolem cest najdete běžné rostliny.

Krásně zlaté koberce tvoří rozchodník ostrý.

V menšině byl rozchodník bílý.

Přímo u silnice jsem objevil kvetoucí trs slézu přehlíženého.

V lese byly mohutné porosty kapradin, zřejmě hasivky orličí a dalších rodů a druhů.

Shnilá louka je holínková záležitost. Loni jsem zde fotil unikátní kriticky ohrožený hlízovec Loeselův. Letos zatím nic.

Rostlinky rosnatky se choulily na černé mokré rašelině.

Pak se objevila opravdu silná populace tučnice české. Spousty právě kvetoucích rostlin.


Kriticky ohrožená tučnice česká.

Bílé chomáčky suchopýru úzkolistého.

Na druhé straně území zazemněný Baronský rybník v obtížném terénu nabídl kosatec sibiřský.

Na lokalitě jsou ještě poslední odkvétající prstnatce májové. Brzy pokvetou plamaté i prstnatec český a v létě pár popelivek sibiřských.

Dvouhodinový déšť náladu nezkazil. Na okraji mechového bultu rostly naše unikátní velmi drobné a mizející orchideje - hlízovec Loeselův.

4. 6. Jestřebí - Provodín