Duben 2017

Prvosenka jarní v maximu

19. dubna 2017 v 11:48 | StanislavButh
Stráně hostí spoustu zajímavých, vzácných i běžných rostlin a živočichů. Nevím, zřejmě nebyla nejvhodnější doba, ale po vystoupení z lokálky u obce Vrbčany jsem se vydal do PR Stráně u splavu. Je to romantické místo, i když těsně vedle vede železniční trať.


Má zde růst kriticky ohrožený trýzel rozkladitý (brukvovité) a měl jsem štěstí. Nečekal jsem, že ho objevím a že zrovna pokvete. Jeho populace zde je docela bohatá.
Nedaleko je další skalnatá stráň a to PR Stráň u Chroustova. Je dost příkrá, sice zase těsně u železniční tratě, ale když ji vylezete, tak po cestě něco zajímavého objevíte. Já objevil, zatím s poupaty, hezké rostlinky snědku chocholičnatého.


Všude je kvetoucí pryšec chvojka. Kameny porůstají lišejníky a mechy, třeba děrkavka poduškovitá. Bílé chloupky jistě dobře chrání před chladem nebo silným slunečním zářením.


Ale slíbil jsem maximum prvosenek jarních a ty hostí PP Sládkova stráň. Cestou necestou objevíte na okraji pole nápadný zemědým lékařský.


Některé dřeviny, jako jilm vaz, již odkvetly a mají plody.


Hned u pole, kde kvetou slivoně, hrušně, jabloně a střemchy, objevíte petrklíčovou stráň.
Nejdříve ještě fotka střemchy.


A už je to tady. Ráj petrklíčů.
Prvosenka jarní v plné parádě.


Na odtravněných místech vyrůstá celkem běžná orchidej bradáček vejčitý.


15. 4. Pečky, Vrbčany, Chroustov, Dobřichov

Dřípatka horská

18. dubna 2017 v 11:46 | StanislavButh
V dubnu v Brdech prý rozkvetla dřípatka. Ale místo výskytu je ještě nepřístupné kvůli nevybuchlé munici. Tak kam jít? Lokalita s bohatou populací se nachází u obce Stan. Tvrdil internet.
Cesta do Pardubic s RJ Českých drah neproběhla, světe, div se, bez zpoždění a patnáct minut zpoždění způsobilo, že spoj do Vítanova odjel. Takže z toho byla nucená hodinu a půl trvající přestávka v Pardubicích, než jsem se dostal na spoj do Hlinska v Čechách a odtud do Vítanova. Bylo to k vzteku, ale tvrdohlavost zvítězila.
Projdete obcí Vítanov a Stan a po polní cestě se dostanete na okraj lesa. Lesní cesta vás dovede k dolíku, kde teče potok a dřípatku nepřehlédnete, zvlášť, když je v plném květu.

Les s potokem, mechem a dřípatkami je vpravdě romantický.


Stačila chvilka rozhlížení a místa se začínala modrofialovět.Dřípatka horská je malá rostlinka z čeledi prvosenkovité. K nám se dostala z Alp, označujeme ji tedy za alpského migranta.

14. 4. Vítanov, Stan, PP Les na dolíku

NPR Karlštejnsko

5. dubna 2017 v 12:37 | StanislavButh
1. dubna, a nebyl to apríl, nádherné počasí táhne ven do přírody. Přímo klasická cesta vede vlakem ze Smíchova do Srbska a odtud pěšky směrem ke Kubrychtově boudě. Je chladno. Nikde nikdo. Bubovický potok je vyschlý, šplhám do svahu a směřuji do první stepi.
Step vypadá udržovaně, v uschlé trávě svítí kopečky hlaváčků jarních.Na okraji lesa hned u stepi je pěkná populace prvosenky jarní.


I leckde po cestě najdete petrklíčový ráj.


Kvetou také plicníky tmavé a můžete vidět na jejich květech, jak anthokyany mění barvu podle pH od mladých květů červených, přes starší fialové až po modrou u nejstarších květů.


Na vrcholku pro mě bezejmenného kopce fotím koniklec luční český. Brzy budou odkvetlé.


Pak moje cesta vede směrem na Velkou horu. Takže zase z kopce a do kopce.

Ve vlhku objevuji porosty dalších rostlin, jako je dymnivka dutá.


Pěkné jsou koberce jaterníku podléšky.


Pomalu také odkvétá lýkovec jedovatý.


Z Velké hory šplhám na Doutnáč.Z Doutnáče putuji na pláně před Boubovou. A zase pěkná step s hlaváčky. Ale na mezi pro mě překvapení: křivatec rolní ve třech trsech.


Konečná je Na Chlumu. Opět hlaváček jarní a koniklec luční český. Pěkné husté bílé trsy zde předvádí penízek horský.


A co kosatec bezlistý? Jak vidíte, listy se derou ven a ke konci května bude jistě ozdoben mnoha květy.


1. 4. 2017 Srbsko, CHKO Český kras, NPR Karlštejnsko