Květen 2017

Střevíčník pantoflíček a lněnka zobánkatá

29. května 2017 v 15:00 | StanislavButh
Přírodní park Džbán i krajina kolem něj ukrývá pravé botanické skvosty. U Žerotína je potok, který protéká údolím a v něm můžete nalézt naši nejkrásnější orchidej střevíčník pantoflíček. Jsem rád, že toto místo s více trsy moc lidí nezná a nemůže poškodit.
Poblíž je slatinná loučka, kde roste a kvete lněnka zobánkatá. Je to prý jediné místo v ČR, kde se vyskytuje.Blízko potoka ve vlhku roste pěkná populace upolínu nejvyššího.


Cestou na další místa jsem potkal pstroček dvoulistý.


U obce Líský jsem opět navštívil lokalitu se vstavači nachovými. Pod stromy ve stínu kvete nenápadná žindava evropská.


Vstavač nachový ještě kvete, některá květenství jsou opravdu impozantní.


No a poslední místo ukrývá zatím kvetoucí bradáček vejčitý. Později zde rozkvete kruštík tmavočervený, vemeník dvoulistý, kruštík růžkatý, smrkovník plazivý i hruštička zelenokvětá.


27. 5. Panenský Týnec - Žerotín - Bílichov - Líský - Hořešovice

Prstnatec bezový a májový

24. května 2017 v 9:10 | StanislavButh
Hodně prstnatců bezových roste v Bílých Karpatech. Na lokalitách najdete rostliny s purpurovými a žlutými květy. Při troše štěstí se objeví i kříženci. Na Šumavě jsou dvě lokality s masivním výskytem prstnatců. Obě jsme navštívili 19. 5. a 20. 5. , ale letos po sněhových závějích, velkém teplu a následném mrazu bylo prstnatců bezových hodně málo. Smůla.

Na první lokalitě u Javorníku hned na začátku roste všivec lesní. Pěkná populace.


U potoka jsme vysoké žluté rostliny určili jako starček potoční.


Přímo na lokalitě se vyskytuje hadí mord nízký.


Prstnatců bezových bylo zoufale málo. Tak snad příští rok to bude lepší.

Tady představuji prstnatce bezového se žlutými květy. Bylo jich více.


Tady je prstnatec bezový s květy purpurovými.


Našli jsme zde i snad posledního vstavače kukačku.


Na druhé lokalitě u Řetenic nebyla situace lepší, ale ve stínu pod stromy byl prstnatec bezový v hezké malé skupince.


V literatuře se uvádí, že na Šumavě u Řetenic je jedna ze čtyř lokalit hrachoru horského. Potvrzujeme a je to docela silná populace na vrcholku kopce.


Na cestách na zamokřené louky nás provázely trsy silenky dvoudomé (knotovky červené).


Už zdálky na světle zelených loukách byly vidět trsy svízele křížatého.


No a pak je dobré mít holínky na průzkum zamokřených luk a mokřadů.

Dobře identifikujete třeba kozlík dvoudomý.


Zajímavý byl pro nás jetel kaštanový.


Ale chtěli jsme vidět hlavně běžnější orchidej - prstnatec májový. Bohužel ho ubývá, louky se odvodnily a hnojí se.

Hned u našeho penzionu jich bylo každý den více a více.


Některé se opravdu povedly.Mezi mnoha jedinci vynikal prstnatec májový skoro bílý, ale nebyl albinotický, pouzeUsmívající se hypochromatický.


19. 5. až 22. 5. Javorník na Šumavě

Vstavač mužský a včelník rakouský

15. května 2017 v 13:28 | StanislavButh
Za vstavačem mužským se nemusí až do Bílých Karpat, kde bývají silné populace. I poblíž Prahy je vršek, kde se vyskytují naše orchideje.

Vršek je malý, vrcholek snadno dostupný a orchideje kvetou u cesty.


Na okrajích tohoto zalesněného vršku najdete populaci vítodu chocholatého.


Okraje remízků vroubí záplava ptačince velkokvětého.


Vejdete do lesa po značené cestě a zajímavá je další bílá záplava. Tentokrát je to svízel vonný (mařinka vonná).


Běžnou orchidejí je zde nezelený hlístník hnízdák. Jiné roky jich zde jsou stovky, letos nic moc, ale i u cesty kvetou.
Kdo vytrvá jít a pátrat, najednou zbystří, protože v zelené trávě malé mýtinky se něco začervená. A jeto tady. Vstavač mužský v několika málo exemplářích.A nedaleko další orchidej, vstavač nachový.


Následuje cesta na Kodskou stěnu, protože červík pochybností vrtá, zda nebude včelník rakouský dnes více nakvetlý. Desetiminutový májový deštíček náladu nezkazí a vytrvalci jsou odměněni. Na hodně nepřístupném místě příkré stěny byl objeven hezký trs.


Ale takto to tady vypadalo 15. května 2010.


13. květen, Liteň, Koda, Srbsko

Vstavač nachový na stráních Džbánu

12. května 2017 v 12:39 | StanislavButh
Přírodní park Džbán je mým oblíbeným botanickým cílem. Je zde hodně botanicky zajímavých míst, často jsou naštěstí dobře ukryta. Jedna stráň je hodně známá, každoročně na ni míří obdivovatelé vstavačů nachových. Tato naše orchidej se vyskytuje v mnoha barevných formách a kříží se i s jinými vstavači, např. se vstavačem vojenským. Rostou zde i další vzácné rostliny, např. čistec německý, ale ten kvete později. Takže samý vstavač nachový. V plném květu bude do týdne, teď, hlavně pod stromy, mají zatím jen poupata.Druhá stráň se mi líbila více. Je menší, zarostlejší, taková útulnější. Pod stromy opět vstavače. Na vrcholku krásné výhledy.

No, a tento jedinec je opravdu jinak zbarvený, snad kříženec, fakt nevím.


10. 5. PP Džbán

Včelník rakouský a kosatec bezlistý

11. května 2017 v 14:05 | StanislavButh
V neděli jsme se vypravili na exkurzi do Českého krasu. Nejdříve jsme se lopotili v NPR Koda, kde jsme chtěli zjistit, jak si vede včelník rakouský začátkem května. Vzhledem k chladnému roku začíná teprve kvést, ale je na krasové plošině ve stepi a na stěnách k nepřehlédnutí.Kavylová step se začíná stříbřitě vlnit.


V puklinách celkem prudce se svažujících stěn je efektní devaterník velkokvětý tmavý.


Ještě kvete i tařice skalní v místech, kde je trochu pod stromy a keři chladněji.


Potom jsme provedli zrychlený přesun do NPR Karlštejnsko. Na hraně opuštěného lomu hezky kvete kosatec bezlistý pravý.Nakoukli jsme na další lokalitě pod stromy, kde roste pár vstavačů nachových. A opravdu začínají kvést.


Ano, je to divný rok. Někde dokvétá sasanka hajní a už pilně kvete sasanka lesní.


Skončili jsme na někdy kouřící hoře, kde na třech místech jsou opět kosatce. Třetí místo zatím bez květů. Ostatní dvě místa jsou sice pěkná, ale válející se fotografové dělají svým válením a odhozenými PET lahvemi opravdu přírodě nedobrou službu.Poslední botanická lahůdka je stepní pomněnka úzkolistá. Její populace se během let zvětšuje.


7. 5. NPR Koda a NPR Karlštejnsko

Vstavač kukačka v maximu

9. května 2017 v 11:23 | StanislavButh
V Českém krasu na jednom místě pár (tak do pěti) rostlinek, u Křešína populace spíše vymírá, ale Horažďovicko, tak to je jiná písnička. Mírně svažitá louka u obce a zde překukačkováno. Tak to prý bylo dříve běžné. Dnes vzácnost. A navíc v tom velkém množství variabilita ve zbarvení. No, posuďte sami.
6. 5. Horažďovicko

Vstavač bledý a hořec jarní

2. května 2017 v 15:10 | StanislavButh
Vstavač bledý je v ČR silně ohrožený a hořec jarní je kriticky ohrožený. V Bílých Karpatech jsem fotil vstavač bledý několikrát, např. koncem dubna na lokalitě Drahy.


V Čechách jsou známé pouze tři lokality a na jednu jsem se vypravil 30. dubna. Z Prahy se autobusem dostanete snadno do Strakonic. Odtud autobus zrovna nejel, takže jsem zkusil vlak do zastávky Domanice. Nádraží má tato obec velmi zajímavé.


Po cestě na lokalitu vás zaujmou hezké výhledy do krajiny.


Viděl jsem dost častých, ale pěkných jarních rostlin. Cestu vroubila mochna jarní a pryšec chvojka.Z dřevin byl nápadný jilm horský.


Na lokalitě se vstavačem byly pěkné koberečky zimostrázku alpského.


Vstavače bledé jsem objevil, před okusem je chrání pletivo a většina vyháněla do květu.


Protože jsem měl trochu času, chtěl jsem vidět zanikající lokalitu hořce jarního, která je nedaleko. Mokrá louka u rybníka, dvě ohrady a v jedné uprostřed jediný kvetoucí hořec. Smutné!30. duben, Strakonicko