Červen 2017

Pětiprstky, lilie a záraza vyšší

26. června 2017 v 14:38 | StanislavButh
Vedro a sucho. To, co bylo loni odkvetlé v druhé polovině července, to teď skoro odkvétá a jedinců je méně než loni. Autobusem do Sušice je to trochu z ruky, řidič, pokud se neozvete, jede a jede, i když má pravidelně zastavovat i bez znamení. Šlapete tedy kilometr zpět nebo to vezmete přes kopce? Kdybych to byl býval věděl, šlapal bych kilometr zpět. Přes kopce byla blbá volba. Hledání, vracení se, orientace v terénu prapodivná. Výhledy kouzelné.


Konečně cesta z kopce a kolem potoka a už vidíte ceduli národní rezervace. V bujné vegetaci hned u potoka, kde je nejvíce vlhko nádherně nakvetlá lilie zlatohlavá.


Lokalita pěkná, ale kytek letos pomálu nebo už špatně vidím.Roste zde pětiprska žežulník. No hezká, ale žádný zázrak.


Co je ale parádnější, je pětiprstka žežulník horská. Varieta nebo poddruh? Je mohutnější a květů má více. Že by to byly tyto? Kvetou i později.Stráň je místy vypálená sluncem, a proto se řada rostlin choulí ve stínu. Objevil jsem pár jedinců kruštíku tmavočerveného.


Pár zvonků broskvolistých.


Opravdu pěkné náprstníky velkokvěté najdete hlavně pod stromy ve stínu.


Ty na slunci velmi rychle odkvétají.


Hodně odkvetlý je i jetel horský, ale pár pěkných se ještě najde.


Na jednom místě je pěkně žluto od kručinky barvířské.


Pak můžete projít do kopečka lesem a na druhé straně lokalita pokračuje výskytem parazitické zárazy vyšší.
24. 6. Sušice - Divišov - Milčice

Orchidejový les

20. června 2017 v 15:07 | StanislavButh
Zní to možná nadneseně, ale oba vápnomilné bory jsou pro mě lesy orchidejové. V neděli jsem ho navštívil na Štětsku.


Při cestě na tuto lokalitu jsem zaznamenal kozí bradu luční.


Velmi pěkný je černohlávek velkokvětý.


Po zemi poléhají lodyhy s květy kozince sladkolistého.


U cesty jsou šedavé trsy mochny stříbrné.


A pak přijdete do orchidejového lesa.


V květnu zde najdete vstavač osmahlý i tořič hmyzonosný. Teď v červnu to jsou třeba vemeníky.Bradáček vejčitý byl vesměs odkvetlý.


Růžově kvetou pětiprstky žežulníky.Nejtmavší červenou má kruštík tmavočervený.Brzy pokvete i kruštík růžkatý. Smrkovník plazivý zde není, ale najdete ho ve vápnomilném boru v okolí Slaného.

18. 6. Hněvice - Velký Hubenov - Julčín

Tořič včelonosný

19. června 2017 v 14:39 | StanislavButh
Vždy jsem chtěl vidět tořič všelonosný v Čechách. Že kvete v Bílých Karpatech jsem zažil osobně v NPR Zahrady pod Hájem. Zvěsti na netu, že se objevil na Štětsku jsem spíš pokládal za fantasmagorie autorů nebo, že se tam jeden rok objevil jeden a jindy ne. Zároveň v člověku hlodá červík pochybností, zda se některý zkrášlovatel naší přírody o jeho výskyt zde nepostaral.
Tuto neděli jsem zahodil všechny pochybnosti a vyrazil. Omlouvám se všem, sypu si popel na hlavu. Jsem nevěřící Tomáš.
Ano, našel jsem ho a nedalo to moc práce, protože od silnice jsem viděl fotografa, jak fotí a fotí. Pak jsem fotil já a také jsem nebyl poslední. Šuškanda na netu udělala své. Nutno dodat, že za mé návštěvy byly tořiče nepoškozené a kolem nich byla země pouze mírně zválená. Takže vy co hudrujete, sekáte ruce a nohy, dejte si pohov!

Stráně jsou to pěkné, suché, kamenitější a slunce zde pálí.Najdete zde populaci omanu vrbolistého.


Kromě teď kvetoucího lnu žlutého a lnu tenkolistého je zde modrá koulenka prodloužená.


Vyskytuje se tady teď celkem hojný vemeník zelenavý.


Krásná je chrpa čekánek.


Tořič včelonosný je celkem malý, na jednom plató jsem jich viděl do deseti. Prosím nepolámat, bedlivě sledovat, kam šlapete.18. 6. Štětsko

Prstnatec Fuchsův a vemeník dvoulistý

16. června 2017 v 14:52 | StanislavButh
Předšumaví ukrývá své poklady dokonale. Loučky jsou ukryté za hradbou stromů a keřů nebo mezi stromy v lese se najednou objeví pravý botanický ráj.

Jedna méně známá louka se pyšní hojným zastoupením prstnatců. Louka je zamokřená, tak na ní vyrůstá dříve prstnatec májový a později prstnatec Fuchsův. Problém s nimi je ten, že jsou neskutečně variabilní. Zkrátka jednotliví zástupci vypadají různě a ještě se mezi sebou kříží.

Modré pokoukání připravila silná populace kosatce sibiřského.Ojediněle se zde vyskytuje i prha arnika.


Cestou lesem na druhou loučku jsem hned u cesty objevil na loukách hojný, ale zde jediný exemplář zvonečníku černého s květy temně fialovými.


Druhá loučka připravila opět prstnatec Fuchsův.


Objevil jsem zde asi pět vemeníků dvoulistých a jeden vemeník zelenavý zatím s poupaty.


Dobře se tady daří hruštičce menší. Její populace se zvětšuje a zatím je ozdobená poupaty.


14.6. Vlachovo Březí - Lštění - Libotyně

Kruštík tmavočervený

13. června 2017 v 11:03 | StanislavButh
Kruštík tmavočervený, naše další orchidej, vykvétá většinou v druhé polovině června. Kvete tedy červeně a kupodivu i žlutě. Chtěl jsem delší dobu navštívit jednu známou lokalitu na Táborsku a zjistit, jestli je to lokalita na kruštík tmavočervený bohatá, jak se tvrdí. Domníval jsem se, že by již některý mohl nějaký květ ukázat, i když bylo teprve desátého června.

Od nádražíčka není na lokalitu daleko, ale musíte najít přístupovou cestu dovnitř do bývalého, dnes zarostlého lomu.


Po cestě můžete vidět běžné rostliny. Žlutě svítí hrachor luční.


Méně se zde vyskytuje další žlutě kvetoucí bobovitá rostlina štírovník růžkatý.


Krásně modrofialově kvete vikev ptačí.


Málo se obecně už vyskytuje chrpa modrá.


Hodně častý je hadinec obecný.


Kvete i růže šípková.


Samotná lokalita je romantická. Strmé svahy, suť, místy mech. Opravdu hezké skály, které jsou zarostlé keři a stromy.Kruštík najdete ojediněle na mechových místech.


Ale na hranách a v suti jich jsou desítky a desítky. Za čtrnáct dní budou asi v plném květu a to bude tedy něco!
Kromě janovce metlatého, který zlatě kvete a uvidíte ho hlavně při cestě na lokalitu lokálkou, uvidíte kolem tratě kvést z Ameriky zavlečený vlčí bob (lupina) mnoholistý. Překvapením bylo, že ho najdete pod stromy i na lokalitě kruštíku v lomu.10. 6. Táborsko

Prstnatec pleťový a vstavač bahenní

5. června 2017 v 13:32 | StanislavButh
Zamokřené louky okolo rybníků jsou zajímavé dalšími orchidejemi, které můžete zastihnout kvést začátkem června. Problém je rákos obecný, hnojení luk a jejich odvodňování. Pokud ochranáři rákosí kosí a likvidují nálety dřevin, můžete takový rybník najít a vzácné rostliny obdivovat. Pro svůj výlet jsem si vybral známý rybník na Kolínsku.


A co bylo k vidění? Pomíjím sítiny, ostřice a trávy, takový botanik opravdu nejsem. Z čeledi bobovité jsem našel menší populace ledence přímořského.


Blízko rákosí vykukují květenství silně ohroženého prstnatce pleťového.


Není jich záplava jako minulý rok u Hrobic, ale zatím jich jsou desítky.


Lahůdkou je ovšem výskyt kriticky ohroženého vstavače bahenního.


A co v lese poblíž Dománovic? Hned u silnice v lese dokvétají okrotice bílé.


Naše největší hluchavka je hodně dekorativní medovník meduňkolistý.


No a bradáčků vejčitých je zde požehnaně v plném květu.


Kolín - Žiželice - Hradištko - Radovesnice - Dománovice 2. 6.